Početna

Garry Kasparov, jedan od najvećih šahista svih vremena, osnovao je Šahovsku zakladu Adriatic u siječnju 2016. godine. Misija Kasparov šahovske zaklade Adriatic je promicanje šaha kao kognitivnog alata za učenje u nastavni kurikulum i izvan školsku aktivnost u zemljama na području Jadranskog mora. Neprofitna organizacija također sponzorira i sudjeluje u organizaciji međunarodnih turnira za mlade.

 

Šahovske zaklade Kasparov su približile šah djeci i obrazovnim sustavima diljem svijeta:

 

KCF

Šahovska Zaklada Kasparov (Kasparov Chess Foundation)

Šahovska zaklada Kasparov pokrenuta je u New Yorku 2002. godine s ciljem uvođenja šaha u obrazovni sustav u SAD-u i svijetu. Kasparov je dugo promovirao prednosti šaha za školsku djecu. KCF program se sada koristi u tisućama škola.

 

KCFEŠahovska Zaklada Kasparov Europa

Garry Kasparov i Jan Callewaert osnivaju zakladu čija je misija promicanje šaha kao kognitivnog alata za učenje u nastavni kurikulum za osnovne, srednje i visoke škole. KCFE pruža školoma korištenje web softvera koji umogućuje nastavnicima podučavanje šaha u učionicama.

associations-3-196x128Šahovska Zaklada Kasparov Afrika

Šahovska zaklada Kasparov Afrika osnovana je u ožujku 2012.godine. Osnovni cilj zaklade je promicati šah kao pomagalo u obrazovanju i društvenom razvoju na afričkom kontinentu.

 

asia1-196x128Šahovska Zaklada Kasparov Azija i Pacifik

Šahovska zaklada Kasparov za Aziju i Pacifik osnovana je u Singapuru 16. studenog 2013.godine. Osnovni cilj zaklade je promicati usvajanje šaha u obrazovanju u azijsko-pacifičkoj regiji.

 

iberoamerica-copy1-196x128Šahovska Zaklada Kasparov Latinska Amerika

Šahovska zaklada Kasparov za Latinsku Ameriku pokrenuta je u travnju 2014. godine. Osnovni cilj zaklade je promicanje šaha u školama Srednje i Južne Amerike. Zaklada trenutno razvija program pod nazivom “Učenje šaha korak po korak”.